Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR YNG NGHYMRU CYF. XXH HAF 1966 Rhif 2 Golygydd: EDWARD WELLIAMS, 23, Heol Bowys, Llanfair Caereinion Is-Olygydd: ARTHUR THOMAS Tud. WRTH ADAEL Y TRESI: D. Tecwyn Lloyd 53 DIWINYDDIAETH GLINIGOL: Michael Hare- Duke (cyf., Arthur Williams) 56 DARGANFOD Y GYNHYSGAETH: D. Tecwyn Lloyd 61 GWLEIDYDDIAETH —1: Gwynfor Evans 70 YMCHWIL GWEITHREDOL: J. Tegwyn Harris 81 CYLCHDRAFOD FFERM 2: Cadwaladr J. Lewis 85 HANES CYMRU A'R CYMRY YNG NGHYF- NODOLION 1965: Moelwyn I. Williams 92 GAIR O RHOSLAS: Raymond H. RocheU 104 O'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD: D. T. Goy 186