COLEG Y GOGLEDD BANGOR (UN 0 GOLEGAU PRIFYSGOL CYMRU) Prifathro: CHARLES EVANS, M.A., D.Sc., F.R.C.S. Paratoir ar gyfer graddau Prifysgol Cymru mewn Diwin- yddiaeth, Gwyddoniaeth, y Celfyddydau, a Cherddoriaeth. Rhoddir addysg arbennig mewn Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Pheirianwaith Trydanol. Hyfforddir athrawon yn yr Adran Addysg. Cynigia'r Coleg gyfleusterau arbennig i ymchwil i Len a Hanes Cymru ac y mae'r Llyfrgell yn gyfoethog mewn llyfrau a llawysgrifau Cymraeg. Rhoddir nifer o ysgoloriaethau bob blwyddyn. Ceir pob manylion gan: KENNETH LAWRENCE, Cofrestrydd