COLEG PRIFATHROFAOL DEHEUDIR CYMRU A MYNWY (UN O'R COLEGAU YM MHRIFYSGOL CYMRU) Prifathro: ANTHONY STEEL, O.B.E., M.A. Dechreua'r tymor nesaf yn Hydref. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru ac arholiadau eraill. Hyfforddir Athrawon ac Athrawesau yn yr Adran Addysg. Rhoddir ysgoloriaethau i rai oddi allan drwy arholiadau arbennig. Ceir manylion pellach gan: E. R. EVANS, Cofrestrydd, COLEG Y BRIFYSGOL. PARC CATHAYS, CAERDYDD Dyma lyfr i bob Aelwyd, Ysgol a Choleg Ail argraffiad yn barod. Dros 1,100 o dudalennau Y BYWGRAFFIADUR CYMREIG dan nawdd ANRHYDEDDUS GYMDEITHAS Y CYMMRODORION Dywed y Prifathro Syr Emrys Evans- Dyma un o'r gweithiau pwysicaf a welodd Cymru erioed. Dylai copi fod ymhob ysgol: dylai pob Cymro gael copi iddo'i hun. Cewch hwyl a gwybodaeth dihysbydd." Pris, 421- Gellir ei gael gan unrhyw lyfrwerthwr neu gan YR YSGRIFENNYDD Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion, 118 NEWGATE STREET, ST. PAUL'S, LLUNDAIN, E.C.1.