HANES CYMRU A'R CYMRY YNG NGHYFNODOLION 1964 GAN MOELWYN I. WILLIAMS Y MAE'R rhestr sy'n canlyn yn cynnwys cyfeiriadau at nifer o erthyglau a nodion byr a gyhoeddwyd mewn gwahanol gylch- gronau Cymraeg a Saesneg yn ystod y flwyddyn 1964. Y maent i gyd yn ymwneud â rhyw agwedd ar hanes cynnar a diweddar Cymru a'i phobl. Trefnir y rhestr yn fras iawn yn ôl nodwedd testunol yr ysgrifau, ac yna fe'u gosodir o dan enwau'r awduron yn nhrefn yr wyddor. Fel arfer, defnyddir rhifau Rhufeinig i ddynodi rhif y cyf- rolau, a rhifau Arabig am rif y tudalennau. Hefyd, i arbed gofod, defnyddir y Byrfoddau canlynol: BYRFODDAU. Arch.Camb.—-Archaeologia Cambrensis; Brych-Brycheiniog; Bath-Bathafarn; BBCS—Bulletìn of the Board of Celtic Studies; Carm.Antiq — Carmarthenshire Antiauary; Cered-Ceredigion; Cof-Cofiadur; Drys—Drysorfa; Efr.Athr— Efrydiau Athronyddol; Eurg-Yr Eurgrawn; Gwydd-Gwyddon- ydd; J.Ag.S — Journál of theAgricultural Society, University College of Wales; JHSCW-Journal of the Historical Society of the Church in Wales; JHSPCW—Jaurnal of the Historical Society of the Pres- byterian Church of Wales; Lleu-Lleufer; Morg—Morgannwg; NL WJ — National Library of Wales Journal; RST-Radnorshire Society Transactions; Tal—Taliesin; TCHBC—Trafodion Cym- deithas Hanes Bedyddwyr Cymru; TCHC-Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon; TCHD—Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych; TCH.Meir — Trafodion Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd; TCH.Môn — Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Fôn; TCS — Transactions Cymmrodorìon Society; Traeth-Traethodydd; UWR—University of Wales Review; WHR-Welsh History Review. ADDYSG: GRIFFITHS (J. Gwyn): Coleg Cymraeg i Brifysgol Cymru.— Taliesin, ix, 15-27. LLYWELYN-WILLIAMS (Alun): Trefn Addysg yng Nghymru. Barn, xv, 75-76. MORGAN (Kenneth O.): The people's university in retrospect. —UWR (Haf) '64, 7-10.