GWASG PRffTSŴOL CYMMÜ CYHOEDDIADAU NEWYDD GWEITHIAU WILLIAM WILLIAMS, PANTYCELYN: Cyfrol I. Golygwyd gan Gomer M. Roberts. Hon yw'r gyntaf o gyfres o gyfrolau yn cynnwys y rhan fwyaf o weithiau Pantycelyn y mae'r Bwrdd Gwybodau Celtaidd yn ystyried eu cyhoeddi. Cynnwys y gyfrol gyntaf Golwg ar Deyrnas Crist a Bywyd a Marwolaeth Thememphus. Pris 30/ ANTERLIWTTAU TWM O'R NANT: Pedair Colofn Gwladwr- iaeth a Cybydd-dod ac Oferedd. Golygwyd gan Dr. Glyn Ashton. Paratowyd y gyfrol at wasanaeth myfyrwyr coleg a dosbarthiadau uchaf yr ysgolion gramadeg. Pris 8/6. YSGRIFAU AR ADDYSG. Cyfrol m. Cyflwyno'r Gymraeg gan Bobi Jones. Pris 15/ MAES LLAFUR NEWYDD ADDYSG GREFYDDOL YN YSGOLION CYMRU. Y fersiwn Gymraeg o'r argraffiad Saesneg newydd sydd wedi ymddangos eisoes. Pris 10/6. TALES OF MAGIC AND ROMANCE. Gan Beryl M. Jones. Cyfrol o storîau i blant wedi'u seilio ar y Mabinogi a Chwed- lau Cymraeg Cynnar. Darluniau du a gwyn gan Joy Mellor. THE WELSH. Gan Wyn Griffith. Adargraffiad o lyfr Pelican, a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1950. Pris 7/6. MODERN WELSH COURSE. Gan Dan L. James. Darparwyd ar gyfer plant yn astudio Cymraeg fel ail iaith ar gyfer arhol- iadau y W.J.E.C. THE GOLDEN VALLEY RAILWAY. Gan yr Athro C. L. Mowat. Pris 15/ COFRESTRFA'R BRIFYSGOL PARC CATHAYS. CAERDYDD