Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1 CYLCHGRAWN CVMDEITHAS ADDYSG YGWEITHWYR YNG NGHYMRU CYF. XX HYDREF 1964 Rhif 3 Golygydd: DAVID THOMAS Tud. Y POTSIAR TRADDODIADOL: T. G. Walker. 107 "J.H. R. T. Jenkins III ATGYFODI 7. Y BLAENOR GADD EI WRTHOD: J. Glyn Davies II8 SYR WILLIAM PREECE, Iorwerth Roberts 119 ILLIMANI: Ben Bowen Thomas 123 YR HENGERDD — 2. TALIESIN, BARDD URIEN RHEGED: J. E. Caerwyn Wmiams 125 AWEL OWYNTIACH: W. R. Owen I33 TELYNEG — Y GAN GOLL: Dafydd Owen 135 WRTH GOFIO WILLIAM JONES: D. Tecwyn Lloyd. 137 DAU ENGLYN: Robert Owen 140 GAIR O RHOSLAS: C. E. Thomas 141 a 144 0'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD: D. T. Guy LLYFRAU NEWYDD: John Edwards, Grufifydd Pany, T. E. Pritchard, Percy Ogwen Jones, G. G. Evans a D. M. Ellis I45