LLEUFER CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR YNC NGHYMRU Golygydd: DAVID THOMAS CYLCHGRAWN CYFROL XVIII 1962