RHAI O AWDURON Y RHIFYN ELWYN HUGHES.—Aelod o Ddosbarth Bwlch-gwyn. Y Parch. ROBERT Owen, Llanllyfni.— Athro ac Aelod o Ddos- barthiadau'r WEA. W. J. PHILLIPS.—Athro yn Ysgol Ramadeg Merthyr Tudful. ERNEST ROBERTS.—Cyd-Ysgrifennydd Llys yr Eisteddfod; Prif Glarc y Coleg Normal, Bangor; brodor o Fethesda. Y Parch. G. J. ROBERTS.—Rheithor Conwy; Bardd Coronog Eisteddfod Genedlaethol 1947 ym Mae Colwyn; awdur Cerddi; Hanes y Beibl; Yr Esgob William Morgan; Llyfr y Siaced Fraith, &c. CYFEIRIADAU CYMDEITHAS ADDYSG y GWEITHWYR: Ysgrifennydd Cyffredinol: Harry Nutt, Temple House, Portman Square, London, W.1. Ysgrifennydd Rhanbarth Deheudir Cymru: D. T. Guy, Swyddfa'r WEA, 49 Charles Street, Caerdydd. Ysgrifennydd Rhanbarlh Gogledd Cymru: C. E. Thomas, Swyddfa'r WEA, Rhoslas, 33 Ffordd y Coleg, Bangor. LLEUFER: Golygydd: David Thomas, Y Betws, Princes Road, Bangor. Goruchwyliwr Busnes: Griffith J. Jones, 1 Viola Avenue. Y Rhyl. Dosbarthwr: Miss J. Allford, Swyddfa'r WEA, Rhoslas. 33 Ffordd y Coleg, Bangor.