ADDYSG CYF. XVn HYDREF 1961 RHIF 3 Golygydd: DAVID THOMAS Tud. BLEDDRTR CYFARWYDD: Bedwyr L Jones I07 TELYNEG-PRIDD: D. T. Wüliams 112 CYD-FYW, III: O. E. Roberts 113 TOMOS ROBERTS: D. Tecwyn Lloyd 116 ENGLYN-Y GADAIR FREICHIAU: Isfoel 118 YSGOL HAF YN NYFNAINT: Tom Owen 119 CÂN—CYN NOS: G. Gerallt Davies 124 "COLEG J.R. J. R. Morris 127 CYMRU O DDYDDIAU'R TUDURIAID: C. R. Williams 130 ENGLYN—Y GATH: J. R. Morris 134 DDOE A HEDDIW: Margaret Williams 135 ENGLYNION MANSEL GRENFELL: Ithel Davies 139 GAIR O RHOSLAS: C. E. Thomas 141 O'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD: D. T. Guy 143 O GOLEG HARLECH: T. I. Jeffreys-Jones 144 LLYFRAU NEWYDD: Gwilym R. Jones, D. E. Parry-Williams, T. M. Bassett, Selyf Roberts, D M. Ellis a David Thomas 145