GWASG PRIFYSGOL CYMRU CYHOEDDIADAU DIWEDDAR THOMAS FRANCIS ROBERTS 1860-1919. Darlith canmlwyddiant gan yr Athro David Williams. Hanes prif ddatblygiadau Coleg Aberystwyth yng nghyfnod yr ail Brifathro, a'i gyfraniad ef tuag atynt. Tt. 48. Pris 2s. 6ch., drwy'r post 2s. ng. Y NOS, Y NIWL A'R YNYS. Agweddau ar y Profiad Rhamantaidd yng Nghymru I890-I9I4. Gan Alun Llywelyn-Williams, M.A. Tt. 190. Pris I2s. 6ch., drwy'r post I3s. 6ch. GWASSANAETH MEIR. Sef Cyfieithiad Cymraeg Canol o'r "Officium Parvum Beatae Virginis". Wedi'i olygu Roberts. Tt. lxxxi, III7. dxwy'r post 22s. Tt, lxxxi, II7. Pris 2Is., drwy'r post 22s. IEITHYDDIAETH. Agweddau ar Astudio Iaith. Gan Arwyn Watkins, M.A. Pwnc sydd, hyd yn hyn, wedi'i esgeuluso yng Nghymru. Yn y gyfrol hon ymdrinir â gramadeg mewn ffordd wahanol; ceir ymgais i ddadlennu'r iaith—llenyddol a llafar— fel rhywbeth byw a chyffrous a chyfnewidiol. Tt. 200. Pris 2Is., drwy'r post 22S. 3c. YN BAROD YN FUAN A DICTIONARY OF GEOLOGY. Gan John ChaUinor. Pris 3os. THE WELSH IN THE UNITED STATES: THE IMMIGRANTS WRITE HOME. Gan Alan Conway. Pris 35S. COFRESTRFA'R BRIFYSGOL, PARC CATHAYS, CAERDYDD