Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CYLCHGRAWN ADDYSG YGWEITHWYR YNG NGHYMRU CYF. XV GWANWYN I959 RHIF Golygydd: DAVID THOMAS Tud. PEDAIR CAINC Y MABINOGI, I: J. E. Caerwyn Williams ..3 Y CYNGOR YN Y GORORAU: J. Gwynn Wiliiams 9 YSGRIFENNU DRAMA: John Gwilym, Jones I5 NODIADAU AR Y GYNGHANEDD 20 THOMAS SHANRLAND: Thomas Richards 2I BALEDWYR Y BEDWAREDD GANRIF AR BYMTHEG: D. Gwenallt Jones "BRAD" SAUNDERS LEWIS: Eic Davies 29 ATGOFIONYSGOLFEISTR: A. Parry Mvrgan 33 GAIR O RHOSLAS: C. E. Thomas 37 O'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD: D. T. Guy 39 O GOLEG HARLECH: I. Dan Harry 41 LLYFRAU NEWYDDION: T. Hughes Jones, Gwilym R. Jones, Griffith J. Jones, Alun Ogwen Williams, R. Wallis Evans, Dafydd Orwig Jones a Daivd Thomas