LLEUFER CYLCHGRAWN CYMDEITHAS CYF. XIY. HAF I958 RHIF 2 Golygydd: DAVID THOMAS Y WERS RYDD: G. Gerallt Davies 55 "YMYL Y DDALEN": Thomas Richards 6I Y BASTAI FAWR: David Thomas: 64 Y CHWEDLAU ARTHURAIDD: A. O. H. Jarman 66 PENILLION TELYN: T. Llew Jones 68 a 78 CYMRY AC ADDYSG AMERICA, VI: Bob Owen 69 STORI FER—ROWLIO SIGARÉT: Emrys Evans 75 BRAINT GWASANAETH: W. R. Williams 79 CEIRIOG—Y BARDD DI-SYNNWYR: Bobi Jones 8I GAIR O RHOSLAS: C. E. Thomas 85 O'R SWYDDFA YNG NGHAERDYDD:D.T.Guy 87 O GOLEG HARLECH: I. Dan Harry 89 LLYFRAU NEWYDDION: W. J. Grunydd, Handel M. Morgan, D. Tecwyn Lloyd, Islwyn Ffowc Elis, Glyn Ifans, Olwen Williams a David Thomas 9I