LLEUFER CYLCHGRAWN CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR YNG NGHYMRU Golygydd DAVID THOMAS CYFROL XI 1955