R. SILYN ROBERTS 15fed AWST, 1930 Cofarmpdd Detholiad o'i Farddoniaeth, gyda Rhagair gan R. Williams Parry, a gyhoeddwyd Er Cof am Silyn PRIS S W L LT (1/11 Drwy'r Post) Gellir ei gael o'r Swyddfa ym Mangor Bydd yr arian oddi wrtho yn mynd i Gronfa Rhoslas CYNGOR GWLAD MON Cystadleuaeth Ysgrifennu Drama Gwahoddir dramodwyr i anfon dramâu un-act neu ddramâu hir i'r gystadleuaeth uchod. Llwyfennir pob drama a fernir yn addas gan y beirniad, yng ngwyl ddrama'r sir. O'r rheini, wedi eu llwyfannu, dewisir gan y beirniad y dramâu a fo'n addas i'w cyhoeddi, a chyhoeddir hwy. Eiddo'r awdur a fydd pob elw a ddaw o'r cytundeb cyhoeddi. Ceir pob manylion pellach oddi wrth­- Yr Ysgrifennydd, Cyngor Gwlad Môn, 8 High Street, Llangefni, Sir Fôn. (Tel., Llangefni 133). Beirniad DEWI LLWYD JONES