COLEG PRIFATHROFAOL ABERTAWE Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru Prifathro J. S. FULTON, MA., Cyn-Gymrawd o Goleg Balliol, Rhydychen. Dechreuir gwaith y Coleg am yr unfed flwyddyn ar ddeg ar hugain Hydref 3, 1950. Paratoir ar gyfer (a) Graddau Prifysgol Cymru yn y Celfyddydau, mewn Gwyddoniaeth, Meteleg, a Pheirianneg. (b) Dysgu athrawon ysgol elfennol ac ysgol ganolradd. (c) Arholiad meddygol cyntaf Prifysgol Cymru. (d) Blwyddyn gyntaf y cwrs ar gyfer gradd Baglor mewn Pensaerniaeth ym Mhrifysgol Cymru. (e) Rhan ddechreuol y cwrs astudiaeth ar gyfer gradd Baglor mewn Fferylleg ym Mhrifysgol Cymru. (f) Cwrs Diploma yn Arweinyddiaeth a Threfniant Ieuenctid. (g) Cwrs Diploma mewn Gwybodau Cymdeithasol. Cydnabyddir cyrsiau'r Coleg mewn Gwyddoniaeth fel blwyddyn gyntaf cwrs meddygol gan nifer o gorfiforoedd sy'n trwyddedu meddygon. Cynigir ysgoloriaethau yn Ebrill bob blwyddyn. Ceir manylion pellach gan- EDWIN DREW, Cofrestrydd, Coleg y Brifysgol, Parc Singleton, Äbertawe