LLEUFER CYLCHGRAWN CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR YNG NGHYMRU COLYGYDD: DAVID THOMAS CYFROLAU I a II 1944 1946