CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR CEREDIGION THE CEREDIGION ANTIQUARIAN SOCIETY SWYDDOGION/OFFICERS 2000 Llywyddl Yr Athro Emeritus Ieuan Gwynedd Jones President M.A., D.Litt, F.R.Hist. S. Is-Lywyddionl Mr Brynley F. Roberts, C.B.E, M.A., Ph.D., Vice-Presidents F.S.A., F.L.A. Mr Dafydd M. Jones, B.A. Cadeiryddl Yr Athro Geraint H. Jenkins, Chairman B.A., Ph.D., D. Litt. Is-Gadeiryddl Mr Richard Suggett, B.A., B.Litt. Vice-Chairman Trysorydd Mygedoll Mr Raymond Walters B.Sc. Honorary Treasurer Golygydd Mygedoll Miss Eryn Mant White, B.A., Ph.D. Honorary Editor Ysgrifennydd Mygedoll Mr T. Gwyn Davies, Honorary Secretary B.Pharm., F.R.Pharm.S. Ysgrifennydd Ms Helen Palmer, B.A., M.A., D.A.A. Cyhoeddiadau Mygedoll Honorary Publications Secretary Ysgrifennydd Mr William Troughton, B.Sc. Aelodaeth Mygedoll Honorary Membership Secretary Ysgrifennydd Ms Marion Loftier, Dr. phil. Rhaglen Mygedoll Honorary Programme Secretary Cyfreithiwr Mygedoll Mr Mark W. Mainwaring Honorary Solicitor M.A., M.I.Mgt.