CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR CEREDIGION THE CEREDIGION ANTIQUARIAN SOCIETY SWYDDOGION/OFFICERS 1999 Llywyddl Yr Athro Emeritus Ieuan Gwynedd Jones President M.A., D.Litt, F.R.Hist. S. Is-Lywyddionl Mr Brynley F. Roberts, C.B.E, M.A., Ph.D., Vice-Presidents F.S.A., F.L.A. Mr Dafydd M. Jones, B.A. Cadeiryddl Yr Athro Geraint H. Jenkins, Chairman B.A., Ph.D., D. Litt. Is-Gadeiryddl Mr Richard Suggett, B.A., B.Litt. Vice-Chairman Trysorydd Mygedoll Mr R Nevil Davies, B.Sc., A.C.I.B. Honorary Treasurer Golygydd Mygedoll Miss Eryn Mant White, B.A., Ph.D. Honorary Editor Ysgrifennydd Mygedoll Mr T. Gwyn Davies, Honorary Secretary B.Pharm., F.R.Pharm.S. Ysgrifennydd Mr William Howells, B.A., M.Lib. Cyhoeddiadau Mygedoll Honorary Publications Secretary Ysgrifennydd Mr William Troughton, B.Sc. Aelodaeth Mygedoll Honorary Membership Secretary Ysgrifennydd Miss Marion Löffler, Dr. phil. Rhaglen Mygedol/ Honorary Programme Secretary Cyfreithiwr Mygedol/ Mr Mark W. Mainwaring Honorary Solicitor M.A., M.I.Mgt.