CYNNWYS/CONTENTS TUDALEN/PAGE Mining Plans of Cardiganshire: The Human Dimension MARC A. ROWLANDS.1 Documentary evidence on the lives of the poor in the later-nineteenth century in Cardiganshire HELEN PALMER 11 Crefftwr o Aberystwyth DAFYDD JENKINS 31 Mudiadau leuenctid yng Ngheredigion cyn yr Ail Ryfel Byd MARION LOFFLER. 37 Adotygiadau/Reviews. 64 Adroddiad Blynyddol/Annual Report. 68 Cyfrifon/Statement of Accounts. 74