CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR THE CEREDIGION ANTIQUARIAN SOCIETY CYFROL/VOLUME XIII RHIFYN/NUMBER 2 1998 CEREDIGION CYLCHGRAWN CEREDIGION JOURNAL OF ISSN 0069 2263 Argraffwyd gan y Cambrian Printers Printed by the Cambrian Printers