NODIADAU 'LLGC LLS. 2009B. 2A. Lewis, 'Evan Evans (Ieuan Fardd) 1731-1788: hanes ei fywyd a'i gysylltiadau Ilenyddol' (Traethawd MA Prifysgol Cymru, 1950). 3G. Morgan, Ieuan Fardd (Caernarfon, 1988). 4G. H. Jenkins, 'Yr Eglwys "Wiwlwys Olau" a'i beirniaid', ante, X, 2 (1985), 131-46. 5E. D. Jones, 'Some Aspects of the History of the Church in North Cardiganshire in the Eighteenth Century', Journal of the Historical Society of the Church in Wales, III (1953), 100-110. 6W. T. Morgan, 'The Diocese of St. David's in the Nineteenth Century' ,Journ. Hist. Soc. Church in Wales, XXI (1971), 5-49; XXII (1972), 12-48, XXIII (1973), 18-55. 'Cyhoeddwyd pregethau'r ddau esgob. Pregethodd Drummond, Llanelwy, gerbron yr SPCK yn Eglwys Crist, Llundain, 26 Ebrill 1753. Pregethodd Trevor, Tyddewi, yn yr un eglwys, 30 Ebrill 1747. 8J. Richards, 'The Eighteenth Century Background of Church Life in Wales', Journ. Hist. Soc. Church in Wales, IV (1955), 67-82. 9E. Evans, Casgliado Bregethau (Amwythig, 1776). Ni rifwyd tudalennau'r Cyflwyniad.