Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

17 H. D. Emanuel, 'Early St. David's Records', CLl.G.C, VIII (1954), 262. Gw. hefyd N. Ramsay, 'Retained Legal Counsel c. 1275-c. 1475', Transactions of the Royal Historical Society, Fifth Series, 35 (1985), tt. 95-112. 18 0 blith yr astudiaethau pwysicaf, nodir M. T. Clanchy, 'Law and Love in the Middle Ages', Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West, gol. J. Bossy, (Caergrawnt, 1983), tt. 47-67; S. Roberts, 'The Study of Dispute: Anthropological Perspectives', ibid., tt. 1-24; I. Rowney, 'Arbitration in Gentry Disputes of the Later Middle Ages', History, 67 (1982), tt. 357-76; W. I. Miller, 'Avoiding Legal Judgment: The Submission of Disputes to Arbitration in Medieval Iceland', American Journal of Legal History, 28 (1984), tt. 95-124; S. D. White, 'Pactum Legem Vincit et Amor Judicium: the Settlement of Disputes by Compromise in Eleventh Century Western France', ibid., 22 (1978), tt. 281-308; F. R. H. Du Boulay, 'Law Enforcement in Medieval Germany', History 63 (1978), tt. 345-55. 19 E. Powell, 'Arbitration and the Law in England in the Late Middle Ages', T.R.H.S. 5th Ser. 33 (1983), tt. 49-69; The Episcopal Registers of the Diocese of St. David's 1397-1518 (Cymmrodorion Record Series no. 6), 11,542,569. Gw. hefyd, Huw Pryce, 'Duw yn lie Mach: Briduw yng Nghyfraith Hywel', Lawyers and Laymen, goln. T. M. Charles-Edwards, M. E. Owen, D. B. Walters (Caerdydd, 1986), t. 51. 20 Cyfreithiau Hywel Dda yn 61 Llyfr Blegywryd, goln. S. J. Williams a J. E. Powell (Caerdydd, 1942), t. 124. 21 D. Jenkins a M. E. Owen, 'The Welsh Marginalia in the Lichfield Gospels', Cambridge Medieval Celtic Studies, 5 (1983), tt. 37-66; ibid., 7 (1984), tt. 91-120; idem., 'Welsh Law in Carmarthenshire', The Carmarthenshire Antiquary, 16-18 (1982), tt. 17-27. 22 David Jenkins, 'The Pryse Family of Gogerddan', CLl.G.C VIII (1935), tt. 81-96; T. Jones Pierce, Medieval Welsh Society, gol. J. Beverley Smith (Caerdydd, 1972), tt. 369-89. 23 T. Parry, 'Statud Gruffudd ap Cynan', Bwletin, V (1929), t. 31, Am enghraifft dda o gywydd cymod gw. Gwaith Iorwerth Fynglwyd, gol. H. Ll. Jones ac E. I. Rowlands (Caerdydd, 1975), tt. 51-3. Gw. hefyd Ll. Mostyn 147 (445) am destun o gywydd Deio ap Ieuan Ddu i gymodi Rhys ap Maredudd a Gruffudd Fychan o Gorsygedol, a Llan- stephan 118 f. 96, am gywydd Ieuan Tew i ofyn cymod Rhys ap Morgan o Lannerch Aeron. 24 The Myvyrian Archaiology of Wales, goln. O. Jones, E. Williams, W. O. Pughe (Dinbych, 1870), tt. 330-1. Yn 61 Hywel Roberts (yn dilyn awgrym D. J. Bowen), Rhydderch yw gwrthrych yr awdl, er mai Ieuan Llwyd, y tad, a enwir yn y teitl a roddir iddi. Gw. D. Hywel Roberts, 'Noddwyr y Beirdd yn Sir Aberteifi', Lien Cymru, X (1968), t. 86n.39. Am destun o gymrodedd Llwyn Gwyn, gw. T. Jones Pierce, 'The Law of Wales- the Last Phase', Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (1963), tt. 20-3. 26 Gw. uchod n.3; Rhys W. Hays, 'Welsh Students at Oxford and Cambridge Uni- versities in the Middle Ages', C.H.C., 4(1969), tt. 325-61; G. Usher, 'Welsh Students at Oxford in the Middle Ages', Bwletin, XXVI (1955), tt. 193-8. 27 Episc. Reg. St. David's, II, 493, 505. 28 Gw. uchod n.3. 29 P. W.L.M.A., tt. 114-5, 117-8; ibid., 119-20, 550; ibid., 162-3. 30 Gwaith Guto'r Glyn, t. 213. Ar wisg y gwyr cyfraith, gw. J. H. Baker, The Order of Serjeants at Law (Selden Society, Supplementary Series 1984), 19,67; idem., 'Effigy of a