TRANSACTIONS OF THE CARDIGANSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY (1909—1939) Y mae'r rhifynnau canlynol ar gael: The following numbers are available: Cyf./Vol. Ill, 2, 3, 4: Cyf./Vol. V, 1, 3, 4; Pris yr uchod yw 50c. yr un The above are priced at 50p. each Cyf./Vol. VI, 3, 4; Cyf./Vol. VII, 1, 2; Pris yr uchod yw £1.05 yr un The above are priced at £ 1.05 each Cyf./Vol. VII, 3, 4; Cyf./Vol. VIII, 1, 2, 3, 4; Cyf./Vol. IX, 1, 2, 3; Pris yr uchod yw £ 2.50 yr un The above are priced at £ 2.50 each Cyf./Vol. IX, 4—£5.00 Gellir cael copïau o'r rhifynnau uchod oddi wrth yr Ysgrifennydd Mygedol, ynghyd a rhestr yn cynnwys crynodeb o gynnwys y rhifynnau sy'n dal mewn print. Copies of the above numbers may be obtained from the Honorary Secretary, who will also supply a list containing a summary of the contents of the numbers still in print. Argraffwyd ganj. D. Lewis a'i Feibion Cyf, Gwasg Gomer, Llandysul, Dyfed. CYHOEDDIADAU/PUBLICATIONS Allan o brint Out of print CEREDIGION (1950- )