45. GGG, XXV, 5-6, 42. (Cefais y cyfeiriad gan Mr. D. J. Bowen.) 46. Ralph A. Griffiths, op. cit., 154, 156. 47. IGE2, xxiii-v Ralph A. Griffiths, op. cit., 156 David Jenkins, The Pryse Family of Gogerddan CL1GC, viii, 90-1. (Chwiorydd, ac nid hanner chwiorydd, oedd yr Annes a'r Sioned a ddynodir fel gwragedd Rhydderch ab Ieuan Llwyd a'i fab, Phylip, yn 61 Dwnn, i, 28.) 48. IGE2, LXXVII. 49. Y mae'r dyddiadau'n rhy anghydweddol inni allu derbyn yn hawdd mai merch Rhydderch ab Ieuan Llwyd a Mawd ydoedd y Llio Rhydderch eurwallt y canodd Dafydd Nanmor iddi, DN, XXIX n (i). 50. Dwnn, i, 44 WWHR, i, 3 BC, 760 OP, iv, 461 Burke Peerage and Baron- etage (1936), 1954 David Jenkins, op. cit., 81-96, 176-93 a 353-68 Samuel Rush Meyrick, The History and Antiquities of the County of Cardigan, 395-400 Thomas Nicholas, Annals and Antiquities of the Counties and County Families of Wales, i, 207-9 W. R. Williams, The Parliamentary History of the Principality of Wales, 28-. 51. IGE2, xxv. 52. Rhif 1 yn ail ran fy Nhraethawd DN, XXIV. Sylwer hefyd ar yr ymdriniaeth ag awduriaeth ibid., XXIII, yn nodiadau'r golygydd, t. 178. 53. Traethawd (yr ail ran) 2. 54. Trefeurig heddiw. 55. LM, LXXXI. 56. Traethawd (yr ail ran), 3. 57. Ibid., 4. 58. Ibid., 5. 59. Ibid., 6. 60. WL1, 47. 61. Cesglais a golygais hynny o ganu a oroesodd ac a ganfum yn ail ran fy Nhraeth- awd ond ceir ambell gerdd mewn Traethodau gradd diweddar ac ni olygais hwy OG, 29 HM, 67. 62. Gw. ymhellach y cyfeiriadau a roir gan Miss Enid Roberts yn ei Braslun o Hanes LUn Powys, 49, 52 a 95. 63. Y mae hwn yn awr yn y Llyfrgell Genedlaethol. 64. Traethawd (yr ail ran), 28.103-6. 65. Ibid., 11. 66. Ibid., 27. 67. Ibid., 15.53-62. 68. Ibid., 25.65-82. 69. Ibid., 7.57-72. 70. Ibid., 5. 1- 18. 71. Ibid., 13.71-8. 72. Ibid., 14.81-90. 73. Glanfred heddiw Dwnn, i, 46 WWHR, i, 7 OP, iv, 464 Samuel Rush Meyrick, op. cit., 439-61. 74. EU a GH, 30. 75. Ibid., 62. 76. P117, 19. 77. N 11986,307. 78. P 116, 33. 79. Dwnn, i, 80 OP, iv, 476. 80. EU a GH, 76. 81. LI 118, 59. 82. Ibid., 1. 83. Ibid., 2 a 43.