CYLCHGRAWN CYMDEITHAS HYNAFIAETHWYR SIR ABERTEIFI JOURNAL OF THE CARDIGANSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY CEREDIGION CYFROL (VOLUME) V