CEREDIGION Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi CYFROL (VOLUME) III RHIFYN (NUMBER) i 1956