CEREDIGION Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi CYFROL (VOLUME) II RHIFYN (NUMBER) i 1952