Skip to main content

The Congregational Fund Board 1695-1995 The Journal of the United Reformed Church History Society, Volume 5 (Supp. No. 1) Y Cofiadur, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru Rhifyn 59 A (1995) by JOHN H. TAYLOR SUPPLEMENT to The Congregational History Circle Magazine Volume 3 (Supp. No. 1) ISSN 0049-5433