DOSBARTHWYR "Y COFIADUR" Caernarfon: Llyn ac Eifionydd Y Parchg L. G. Roberts. Gogleddol Y Parchg Gwilym Parry, B.A. Dinbych a Fflint: Dwyreiniol Y Parchg J. Arwyn Phillips, B.A., B.D., M.TH. Gorllewinol Y Parchg G. Graham Floyd Maldwyn Y Parchg Arthur Thomas, B.A. Meirionnydd Y Parchg W. J. Edwards Môn Mr. William Evans Aberteifi Y Parchg Llywelyn Lloyd Jones, B.A. Brycheiniog Caerfyrddin Gorllewin Y Parchg Haydn Davies, B.A. Dwyreiniol Y Parchg Wilbur Lloyd Roberts, B.A. Morgannwg: Gogleddol Y Parchg Rhys Tudur Cynffig Nedd Y Parchg W. J. Grirnths Dwyreiniol Y Parchg Geraint Tudur, B.D. Gorllewinol Y Parchg T. Jeffrey Williams Mynwy Penfro Y Parchg Tom T. Defis, B.D. Lerpwl Y Parchg Trevor Watts Llundain Y Parchg Richard Jones, B.A.