Yn y Banc 1 Ionawr 1978 186-11 Derbyniadau 578*53 Llog 15·66 £780·30 Cymdeithas Tai Gwynedd (25 Gorffennaf 1978) 315·00 Argraffu'r Cofiadur (1978) 110·00 Costau'r ysgrifennydd 2·52 Yn y Banc 31 Rhagfyr 1978 352·78 £780·30 MANTOLEN Y GYMDEITHAS HANES Derbyniadau Taliadau £ c £ c