CYMDEITHAS HANES ANNIBYNWYR CYMRU 1960 Llywydd — Mr. T. H. LEWIS, M.A., Caerdydd Cadeirydd — PARCH. E. LEWIS EVANS, M.A., D.Th., Pontarddulais Golygydd- YR Athro R. TUDUR JONES, B.A., B.D., D.PHIL., Bangor Trysorydd- MR. EMYR GWYNNE JONES, M.A., Bodfach, Ffriddoedd, Bangor. Ysgrifennydd — Y PARCH. IFOR PARRY, M.A., Newlands, Aberdâr. Pwyllgor- Y Parchn. E. LEWIS EVANS, M.A., D.Th., Pontarddulais GRIFFITH JONES, B.A., Caerdydd R. G. Owen, M.A., Bangor ISAAC THOMAS, B.A., B.D., Bangor CHRISTMAS WILLIAMS, Waunarlwydd Mr. Evan D. Jones, B.A., Aberystwyth Yr Athrawon HENRY LEWIS, C.B.E., M.A., D.Litt., Ynystawe G. J. WILLIAMS, M.A., Caerdydd S. J. WILLIAMS, Abertawe. Aelodau Anrhydeddus— Dr. R. T. JENKINS, C.B.E., M.A., LL.B., Bangor. Dr. THOMAS RICHARDS, M.A., Bangor. Mr. Bob Owen, M.A., Croesor. Y Parch. GOMER M. ROBERTS, M.A. Aelodau am Oes- Mr. J. S. DAVIES, Y.H., Ael-y-Ban, Pontarddulais Mr. MORDECAI EVANS, Station Avenue, Dowlais, Dr. TUDOR HowELL, Nixon Villa, Merthyr Vale Mr. MALDWYN HUGHES, Y Gorlan, Llanbedr Pont Steffan Mr. A. ROCYN Jones, F.R.C.S., 146, Harley Street, Llundain Mr. T. H. LEWIS, M.A., 79, Heath Park Avenue, Caerdydd Mr. K. M. LINTERN, Coleg Mansfield, Rhydychen Mr. D. Myrddin MORRIS, Coed Hirion, Derwen Fawr, Abertawe Dr. Iorwerth C. PEATE,. Castell Sain Ffagan Mr. W. Rees-Jones, Y.H., Gwynfryn, Caer- fyrddin Mr. BRINLEY RICHARDS, 3, Church Street, Maesteg Mr. J. R. Thomas, 41, Kendal Road, Llundain, N.W.10 Coleg y Brifysgol,. Abertawe. NODIAD. 5/- yw tâl blynyddol aelodaeth. Taler y Trysorydd wrth dderbyn y Cofiadur. £5 yw'r tâl ymaelodi am oes. Os myn neb orffen derbyn y Cofiadur, dychweled ef i'r Ysgrifennydd cyn torri ei ddail. Oherwydd y cynnydd enbyd mewn costau, dichon na ellir cyhoeddi'r rhestr hon bob blwyddyn, eithr bob yn ail. J. D. LEWIS A'I FEIBION CYF., GWASG GOMER, LLANDYSUL.