AELODAU AM 1955—56 Cyfundeb Llŷn ac Eifionydd. Y Parch. R. H. Williams, Chwilog (Ysg.). Y Parch. Huw Ll. Ethall, B.A., Porthmadog. Y Parch. Ifor O. Huws, B.A., Penmorfa. Mr Isaac Jones, O.B.E., Llywel, Nefyn. Mr Griffith J. Jones, Tollty, Chwilog. Mr Hugh Davies, Ynysheli, Chwilog. Mr O. Roberts, Caledfryn, Llwynrhudol, Pwllheli. Mr T. Watkin Jones, Garth, Nefyn. Mrs K. Williams, Sarnllys, Nefyn. Miss Gwen Morris, Borth-y-gest. Y Parch. T. Lewis Evans, Pwllheli. Mr Idris Lewis, Uwch-y-don, Nefyn. Mr W. M. Parry, Plas Belle, Four Crosses. Mr J. Williams, Meillionen, Ceidio, Pwllhei. Gogledd Arfon. Y Parch. R. G. Owen, M.A., Bangor (Ysg.). Y Parch. J. Glyn Hughes, Llanddulas. Y Parch. H. Berllanydd Owen, Hen Gol- wyn. Y Parch. David Williams, Hen Golwyn. Y Parch. T. H. Williams, Rhos-on-Sea. Y Parch. T. Dewi Jones, Llanbedr. Y Parch. D. Peregrine Jenkins, Trefriw. Y Parch. Albert Jones, M.A., B.D., Ty- newydd, Ffriddoedd, Bangor. Y Parch. Idwal Jones, Llan-rwst. Y Parch. O. Emlyn Jones, Bethesda. Y Parch. Ieuan S. Jones, M.A., B.D., Llan- dudno. Y Parch. Gwilym Parry, B.A., Llanfair- fechan. Y Parch. R. Lloyd Matthews, Y Felinheli. Y Parch. G. J. Miles, Conwy, Y Parch. Eifion Rees, Penmaen-mawr. Y Parch. Meurig Daniel, Nant Padarn, Llan- beris. Y Parch. Owen Alaw Williams, B.A., Bont- newydd. Dr G. Parri Huws, Hen Golwyn. Dr R. Tudur Jones, B.A., B.D., Bangor. Y Prifathro Gwilym Bowyer, B.A., B.D., Bangor. Y Prifgwnstabl W. J. Williams, B.Sc., LL.B., Caernarfon. Mr Tudor Maclean, Capel Curig. Mr Ernest Roberts, Y.H., Eryl Môr, Bangor. Mr Dewi Roberts, Trefriw. Y Cyngh. W. E. Williams, Garreg Wen, Gerlan, Bethesda. Mr Ifor E. Davies, Wern Villa, Penmaen- mawr. Mr Emyr Gwynne Jones, M.A., Bangor (Trysorydd y Gymdeithas Hanes). Mr. D. J. Williams, Trono, Caernarfon. Mr R. W. Jones, Dwynfa, Bontnewydd. Mr W. J. Roberts, Penmaen-mawr. Mr Rhys C. Williams, 22, Station Road, Llan-rwst. Mr Ifor Jones, Gorffwysfa, Trefriw. Dinbych a Fflint (Dwyrain). Y Parch. T. J. Irvon Evans, Ponciau (Ysg.). Mr T. Griffiths, The Dairy, Chapel Street, Rhos. Mrs J. T. Jones, Rhos. Mr Emrys Jenkins, B.A., Rhos. Mr D. Jones, 27, Hill Street, Rhos. Mrs M. A. Lloyd, Bodhyfryd, Minera. Dinbych a Fflint (Gorllewin). Y Parch. S. M. Jones, Eglwyswen Road, Dinbych. Mr G. Story Jones, Delfan, Green, Dinbych. Y Parch. A. Evans Williams, Rhuthyn. Mr J. E. Daniel, H.M.I., M.A., Ty-gwyn, Bodfari. Meirionnydd. Y Parch. O. M. Lloyd, Dolgellau (Tsg.). Y Parch. J. E. Mathias, Encilfa, Tywyn. Y Parch. D. J. Rees, Corris. Miss Gwyneth Evans, H.M.I., M.A., Dol- gellau. Mr Ellis Evans, B.A., Y Bala. Mr Robert William, Cae'n-y-coed, Gan- llwyd. Mr Kenneth E. Jones, B.A., Dolgellau. Mr John Morgan, J.P., Corwen. Mr Gwyndaf Davies, C.S., Llanuwchllyn. Mr William Roberts, Ceris, Bl. Ffestiniog. Y Parch. David Williams, Tywyn. Y Parch. Islwyn Morgan, Corwen. Mr William Owen, Bod Owen, Traws- fynydd. Mr Hugh Evans, Hengwrt, Rhyd-y-main. Mr R. Ellis, Tan-y-graig, Llangwm. Mr D. M. Tudor, Y.H., Bryn-crug, Tywyn. Mr W. Williams, Brynllefrith, Trawsfynydd. Mr John Jones, Bron-y-graig, Aber-maw. Y Parch. Gerallt Jones, B.A., Llanuwchllyn. Y Parch. Hugh Owen, Abermaw. Môn. Y Parch. D. J. Hughes, Gors, Caergybi. Y Parch. W. Glyn Howells, B.A., Pentraeth.