Skip to main content

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG Y COFIADUR Sef CYLCHGRAWN CYMDEITHAS HANES ANNIBYNWYR CYMRU RHIFYN 21 MAWRTH 1951 CYNNWYS tud. Trefniadaeth Ryngeglwysig yr Annibynwyr (R. Tudur Jones) 3 Ewyllys David Penry (Gol.) 64 Cofnodion y Gymdeithas Hanes 1951 67 ARGRAFFWYD DROS Y GYMDEITHAS GAN J. D. LEWIS A’I FEIBION, CYF., GWASG GOMER, LLANDYSÜL