NEW from WALES JOURNAL OF CELTIC LINGUISTICS Edited by David Cram (Great Britain), James Fife (Americas), Donall 6 Baoill (Ireland), Erich Poppe (Europe), Nicole Mutter (Reviews), D. Simon Evans (representing the University of Wales Press Board), Martin Ball (Administration). One volume per annum, £ 10.00 per volume, Volume 1 1991. This new journal is edited by an international team of Celtic scholars specializing in different areas of linguistics and working in most of the Celtic languages. The journal invites contributions in the 'core' areas of linguistics: phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics; and will encourage work that applies current theoretical models and refine others. In addition to these areas, however, the journal seeks to encourage work in dialectology and sociolinguistics (particularly in the recording of speech varieties under pressure from standardization or language shift), bilingualism and language acquisition, and historic linguistics. The journal encourages contributions that examine speech data, but does not exclude text-based analyses. Both contemporary and historical textual analysis is welcome: that investigating syntactic aspects of the language, and that employing the techniques of discourse analysis. CYFRES BEIRDD Y TYWYSOGION Bwriad y gyfres yw rhoi yn nwylo'r ysgolhaig a'r darllenydd cyffredin olygiad cyflawn a hawdd ei ddefnyddio o waith Beirdd y Tywysogion, sef y beirdd hynny ganai yn llysoedd tywysogion annibynnol Cymru rhwng 1100 (yn fras) a 1283, pan ddarfu am yr olaf o'r tywysogion. Y mae i waith Beirdd y Tywysogion bwysigrwydd eithriadol o safbwynt esthetig, hanesyddol a ieithyddol. Hyd yma, fodd bynnag, bu anhawster eu canu, a'r ffaith mai cyfran fechan iawn ohono a olygwyd yn foddhaol, yn rhwystr effeithiol rhag iddo gael ei werthfawrogi'n briodol. Yn y gyfres bresennol trinnir pob bardd ar ei ben ei hun, gyda rhagymadrodd cyffredinol yn crynhoi'r hyn a wyddys amdano, a geirfa lawn yn cloi'r ymdriniaeth ag ef. Rhwng y rhagymadrodd a'r eirfa trinnir pob cerdd o'i eiddo ar ei phen ei hun. Y bwriad yw cyhoeddi saith cyfrol rhwng 1991 a 1994, ar raddfa dwy gyfrol y flwyddyn. Cyhoeddwyd Gwaith Llywarch ap Llywelyn 'Prydydd y Moch'ym mis Mai 1991, i'w dilyn gan gyfrol gyntaf Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr ym mis Rhagfyr 1991, am £ 35.00 yr un. Phone or write for our complete stock list of English and Welsh titles UNIVERSITY OF WALES PRESS FREEPOST, CARDIFF CF1 1YZ m 0222-231919 FAX 0222-230908