MYNEGAI I GYNNWYS BATHAFARN CYFROLAU 1-30 Yn y Mynegai, fe restrir holl gynnwys pob rhifyn o Bathafam a gyhoeddwyd cyn yr un bresen- nol, heblaw am nodiadau golygyddol, mantolenni'r Gymdeithas Hanes a manion cyffelyb. Ar ôl teitl yr erthygl, ceir priflythrennau awdur yr erthygl, lle bo'n hysbys, blwyddyn a rhif y gyfrol, a'r dudalen. Er mwyn cynilo ar ofod, talfyrrwyd enwau'r cyfranwyr ac fe welir allwedd i'r talfyriadau isod. DARLITH FLYNYDDOL Y GYMDEITHAS HANES E.F. AGJ A. Gray-Jones, MA, BLitt., Henffordd. AHW A.H. Williams, MA., Caerdydd. AWF Y Parch. Alun W. Francis, BA. BO Bob. Owen, MA, Croesor. CT Chrystal Tilney, MA, Dinas Powis. DLJ Y Parch. D. Llewelyn Jones, BA. DRH D.R. Hughes, MA, Hen Golwyn. DT David Thomas, MA, Bangor. DTE Y Parch. D. Tecwyn Evans, MA, DD. DW Y Parch. Daniel Williams. DWW Y Parch. Ddr Dafydd Wyn William, Bodedem. EAM E. Athan Morgan, Caerdydd. EE Y Parch. Eric Edwards. EHG Y Parch. E.H. Griffiths, BA, BD. ETD Y Parch. E. Tegla Davies, MA, DLitt. EW Y Parch. Emlyn Williams. EWW Y Parch. E. Wyn Williams. GHH Garfield H. Hughes, MA, Aberystwyth. GMR Y Parch. Gomer M. Roberts. GTR Y Parch. Griffith T. Roberts, MA, BD. IL Idwal Lewis, BA, Aberystwyth. IPL Y Parch. Iwan G.P. Lewis, BA, BD. JAR Y Parch. John Alun Roberts. JCB Y Parch. Ddr John C.Bowmer, MA, BD. JGJ Y Parch. J. Gwyn Jones, MA. JGW Yr Athro J. Gwynn Williams, MA, Bangor. JHG Y Parch. J. Henry Griffiths, BA. MPL Y Parch. H.M. Pennant Lewis, BA, BD. RFR R. Fred Roberts, Abergele, RH Rolant Hughes, MA, Rhuthun. RJ Richard Jones, BSc, Abergele.