Cyhoeddwyd gan Gymdeithas Hanes yr Eglwys Fethodistaidd, Talaith Cymru LLYWYDD: Y Parch. R Martin Evans-Jones Miss J E Nesta Evans YSGRIFENNYDD: Mr A Wyn Lloyd, Ysgubor Isa, Llanfair DC, Rhuthun LL15 2UN (01824-702747) © y cyfranwyr unigol Argraffwyd gan Owain Hammonds Associates, Ebeneser, Bontgoch, Talybont, Ceredigion SY24 5DP. Ffôn: (01970) 832014. TRYSORYDD: