BATHAFARN Cylchgrawn Hanes yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru CYFROL 31 2000 CYNNWYS NODYN GOLYGYDDOL 3 CAN MLWYDDIANT EHEDYDD IÂL (WILLIAM JONES) 1815-1899 4 Emlyn Richards Y PARCHEDIG ROWLAND HUGHES 1811-1861 19 Patrìch Slattery TREM AR HANES YR EGLWYS WESLEAIDD GYMRAEG YN 25 ABERYSTWYTH 1807-1992 Tudor Davies TREM AR HANES YR ACHOS YN SOAR, ABERGWYNGREGYN 31 Tudor Davies HANES WESLEAETH Y RHYL HYD 1895 39 EHGriffiths ACHOSION BACH SAESNEG Y WESLEAID YN SIR GAERNARFON 46 Gareth Haulfryn Williams TRYSORFA HANES: FFYNONELLAU METHODISTAIDD YN 50 LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU Lionel Madden CASGLIAD A F MORTIMER 55 D Huw Owen MYNEGAI I GYNNWYS BATHAFARN, CYFROLAU 1-30 59 A Wyn Lloyd