CYMDEITHAS HANES YR EGLWYS FETHODISTAIDD MANTOLEN 1989-1990 Mewn llaw 1.1.89 1422.85 Gwerthiant 5.00 Llôg 1989 88.04 Llôg Mehefin 1990 45.23 Mewn Haw 31.7.90 1561.12 Nesta Evans, Trysorydd