BATHAFARN Cylchgrawn Hanes yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru Cyfrol30 1989-90