1.—DRYCH O DDECHRAU'R GANRIF (parhad) Gan y Parch. D. Llewelyn Jones, B.A., Llanidloes 5 2.—THE FIRST METHODIST SOCIETY IN WALES. By the Editor 25 3.—LLYTHYRAU TREFECA A WESLEY Gan y Parch. Gomer M. Roberts, M.A., Llandudoch 45 4.-EMYNAU AC EMYNWYR WESLEAIDD CYMRAEG (parhad) Gan Mr. Tudor Proffit, B.A., Queensferry. 55 5.-DERBYNWYR BATHAFARN 67 6.-RHODDION (GIFTS) 71 CYNNWYS (CONTENTS)