Skip to main content

BATHAFARN THE JOURNAL OF THE Y Parch. D. TECWYN EVANS, M.A., D.D., Y Rhyl YSGRIFENNYDD (Secretary)- Y Parch. H. M. PENNANT LEWIS, B.A., B.D., Bro Gain, Pentre Helygain, Treffynnon (Flintshire) Mr. IDWAL LEWIS, B.A., Pencrug, High Street, Aberystwyth Mr. A. H. WILLIAMS, M.A., Garth, Wenallt Road, Rhiwbina, Cardiff Y Parch. GRIFFITH T. ROBERTS, M.A., B.D., Pant Teg, Tregarth, Bangor VOL, 7 HISTORICAL SOCIETY OF THE METHODIST CHURCH IN WALES CADEIRYDD (Chairman)- TRYSORYDD (Treasurer)- GOLYGYDD (Editor) — IS-OLYGYDD (Sub-Editor)- 1952