Skip to main content

BATHAFARN THE JOURNAL OF THE HISTORICAL SOCIETY OF THE METHODIST CHURCH IN WALES Cadeirydd (Chairman)— Y Parch. D. TECWYN EVANS, M.A., D.D., Rhyl Ysgrifennydd (Secretary)- Y Parch. H. M. PENNANT LEWIS, B.A., B.D. Bro Gain, Pentre Helygain, Treffynnon Trysorydd (Treasurer)- Mr. IDWAL LEWIS, B.A., Pencrug, High Street, Aberystwyth Golygydd (Editor)— Mr. A. H. WILLIAMS, M.A., Garth, Wenallt Road, Rhiwbina, Cardiff Is-Olygydd (Sub-Editor)— Y Parch. GRIFFITH T. ROBERTS, M.A., B.D., Pant Teg, Tregarth, Bangor VOL. 6 1951