2847. Pryddost "Yr Angel "-gan Areilydd (Gorff. 14, 1875,) 2848-2852. Rhai o weithiau ei frawd Cynfaen-prydde. t ar Yr Adgyfodiad (2848) pryddest (2849) ar Golygfa Moses o Ben Pisga a ysg. gan Cynfaen yn 17 oed ac a anfonwyd i Eisteddfod y Cymry yn Lerpwl (1851) ond Ieuan Gwynedd a enillodd; pryddest ar Esgyniad Crist-collodd yn erbyn ei dad yn Fflint (1851 )-gwêl nodyn diddorol odiaeth gan ei nai W. O. Evans ar y cefn (2850) Awdl- Temtiad Crist "—cadair y Gordofigion, Nadolig, 1877 (2851). Yn olaf, 2852, ei ddarlith ar Luther Bendragon." II. 4192-4209. 4193-4209. Defnyddiau eto o gronfa'r Parch. W. H. Evans (Gwyllt y Mynydd) cymharer MSS. 2727-2852. Cofnodion manwl glân o'i waith ar gylchdaith Abergele (byw yng Nghonwy), 1860-1861 (4193-4194) cofnodion eto am Lanfair Caereinion, 1863 (4195) un-llythyr-ar-ddeg a anfonodd at ei fam yn 1860-1 (4196-4206) pregeth gan y Parch. Lot Hughes (4207), pregeth gan y Parch. Thomas Aubrey (4208), a dwy gan y Parch. Richard Bonner (4209).