HEDDIW CYF. 7 RHIF 3 MEHEFIN-AWST 1942 GOLYGYDD DAFYDD JENKINS Tybed? (G. J. Roberts) 62 Plas y Bwgan (Hywel D. Lewis) 63 Troi'r Dalennau (O. E. Roberts) 64 Wele, y mae'r Priodfab yn dyfod (ldris Williams) 71 SWYDDFA OLYGYDDOL: TRAWSNANT ISAF, LLANRHYSTYD, CEREDIGION Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WASG GEE, DINBYCH Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau, gwerthiant, etc. PRIS: CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Rhamant yr Unigeddau (Glandyfi) 79 Dyddiadur Cymro (Davies, Aber- pennar) 81 Adolygiadau (J. Gwyn Griffiths a Dafydd Jenkins) 86