Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYF. 7 RHIF 1 RHAG.1941--I0N. 1942 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN Hau a Medi (T. E. Nicholas) 2 Trysorau Hydref (Eluned Ellis Williams) 2 Y Felin (Hywel D. Lewis) 4 Golygyddol Beirdd a Beirniaid Hen Golwyn (Elwyn Evans) 7 Troi'r Dalennau (O. E. Roberts, Lerpwl) 10 GOLYGYDDOL FAIR WATER, TŶ CROES, AMMANFORD. Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stamfiog. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau, gwerthiant, etc. PRIS CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Ymson yr Anghydffurfiwr â'i Dduw (Morgan Llwyd ei Wyneb) 14 Dyddiadur Cymro (Penweddig) I5 Am Gystadlu (D. Tecwyn Lloyd) 18 Gohebiaeth (Gwyn M. Daniel) 2I Cenedl Ddirywiedig ynteu Nofel- wyr Dirywiol? (Hesgin) 23 Epigramau (D. Mardy Jones) 26 Adolygiadau (Evan D. Jones) 27 4356