Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYF. 6 RHIF12 HYDREF--TACH. 1941 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN Dartmoor (D. Gwenallt Jones). 342 Trai Hydref (Eluned Ellis Williams) 343 Sir Gaerfyrddin — ar Ddiwmod Garw (D. J. Williams) 345 Nid oes Arfogaeth (O. E. Roberts) 349 GOLYGYDDOL FAIR WATER, TŶ CROES, AMMANFORD. Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD CAN WASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau, gwerthiant, etc. PRIS CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Chwilod Scarab (George Davies) 352 Clywed Pregethu (D. Tecwyn Lloyd) 358 Pysgota (Gwilym O. Jones) 361 T. S. Eliot (Aneirin ap Talfan) 363 Dyddiadur Cymro (Penweddig). 368 42I3