Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYF. 6 RHIF 10 MEHEFIN-GORFF. 1941 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN Y Llc Bûm yn Gware Gynt (Nantlais) 282 Llyfr y Proffwyd Eric Gill (Dafydd Jenkins) 283 Cymundod Arddwriaethol yng Nghanol Dinas (Eric W. Jones, Llanrhystyd) 287 Awstralia a'r Cloddfeydd Aur (T. Williams) 288 GOLYGYDDOL FAIR WATER, TŶ CROES, AMMANFORD. Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau, gwerthiant, etc. PRIS CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Dim ond Un (Idris Hopcyn, Birmingham) 290 Mynd i Gam (Morgan Llwyd ei Wyneb) 293 Torri Coed (T. J. Moïgan) 295 Y Ewyllys (D. Andrew Davies) 300 Am Rai Llyfrau (Myrddin Gardi) 303 4087