Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYF. 6 RHIF 8 MAWRTH—EBRILL 1941 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN Y Rhyfel (Richard Pennant) 218 Nos Nadolig (T. Rowland Hughes) 219 Yr Unedau Coedwigo (Dyfnallt Morgan) 220 Had y Ddraig (Dyfnallt) 223 Mwstaffa Cemal (Nefydd Owen) 224 Gohebiaeth (John Gwynedd Griffiths) 228 SWYDDFA OLYGYDDOL 9 HEATHFIELD STREET, ABERTAWE. Ni ellir danfon llawysgrifan yn eu bôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog. i ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadan, PRIS: CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Llydaw — Quo Vadis (Geraint Dyfnallt Owen) 229 "Cyrch Awyr" (Eirian Davies). 232 Paentiwr y Lapin Agile (Saunders Lewis) 233 Cenfigen (J. Gwyn Griffiths). 235 Dyddiadur Cymro (Dafydd Jen- kins) 236 Adolygiadau (Ithel Davies, D. Myrddin Lloyd) 240 3977 gwerthiant, etc.