Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PRIS CHWECHEINIOC HEDDIW CYF. 6 RHIF 5 TACHWEDD-RHAGFYR 1940 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN CYNNWYS TUD. Golygyddol 122 Am Bump yn y Bore (B. J. Morse) 124 Moel Cadwgan (Kate Bosse- Griffiths) 125 Hedd Wyn (Gerallt Jones) 126 Cwymp Candia (O Eidaleg Gabriele D'Annuzio, cyf. B. J. Morse) 127 TUD. Dyddiadur Cymro (John Gwyn- edd Griffitbs) 134 Yr Het Newydd (E. O. Evans, Llangoed) 137 Nietzsche a Natsïaeth (Kate Bosse-Griffiths) 139 Comedi Ysbrydol (D. Gwenallt Jones) 142 Ragnar Ostberg a Phensaernïaeth Cenedl (D. O. Roberts) 145 3842 SWYDDFA OLYGYDDOL 9 HEATHFIELD STREET, ABERTAWE Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onic amgaeir amlen stampiog. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN WASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau gwerthiant, etc.