Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HEDDIW CYF. 6 RHIF 4 MEDI-HYDREF 1940 GOLYGYDD ANEIRIN AP TALFAN Golygyddol 98 Hydref (Hywel Davies) 99 Rhosynnau (Kate Bosse-Griffiths) 100 "Dvma'r Newyddion (A.D.R.) 105 Hafan (Lawnslod) 106 Dameg y Mab Afradlon (Rainer Maria Rilke, cyf. B. J. Morse) 107 SWYDDFA GYHOEDDI GWASG GEE, DINBYCH. Yno y dylid cyfeirio pob gohebiaeth ynglŷn â thanysgrifiadau, gwerthiant, etc. SWYDDFA OLYGYDDOL 9 HEATHFIELD STREET, ABERTAWE. Ni ellir danfon llawysgrifau yn eu hôl, nac addo atebion, onid amgaeir amlen stampiog. PRIS CHWECHEINIOG CYNNWYS TUD. TUD. Dyddiadur Cymro (J. Gwyn 'Griffiths) 111 Am Rai Llyfrau (Myrddin Gardi) 114 Tameidiau (Lawnslod) II5 Er Serchus Goffadwriaeth (Davies Aberpennar) 116 Ceiliog yn Canu (D. R. Griffiths, Caerleon) II7 Soned (Ifor Rees) 117 Y Codwr Canu (Siôr Owen) 118